Poděkování ženám

 

Zastupitelé obce Rozsochatec připravili na začátek jara pro místní ženy „Setkání se ženami“, akci při které každoročně symbolicky poděkují rozsochateckým ženám za pomoc při pořádání kulturních akcí, při různých prezentacích obce i za jejich podporu.

V sobotu 21. března odpoledne se zaplnil sál obecního domu ženami a dívkami. Program zahájil pan starosta obce Jaroslav Krédl, pak již následovalo kulturní pásmo písniček a scének, které secvičili pro tuto příležitost paní učitelky s dětmi z místní mateřské a základní školy. Vystoupily též sestry Julišovy z Čachotína, které hrály na akordeon. Většina obecních zastupitelů během posezení ženám roznášela drobné občerstvení.

/Lenka Hyršová,foto Marcela Vašáková/