2. 4. 2011 Zastupitelé obce umí pomoc ocenit

Vždy začátkem roku se stalo zvykem, že zastupitelé obce Rozsochatec, připraví posezení pro místní ženy a dívky. Je to poděkování za jejich pomoc při akcích obce pro občany. Při této příležitosti již ženy viděly módní přehlídku, přípravu studené kuchyně, barmanské vystoupení, profesionální líčení a další zajímavá vystoupení.

Tentokrát se posezení konalo odpoledne v sobotu 2. dubna 2011, v sále obecního domu. Pro ženy si nejprve připravili pestrý program žáci základní školy. Vystoupili s pohádkou "O dvou sestrách", tanečním vystoupením a též zazpívali. Děvčátka z mateřské školy pak předvedla břišní tanečky pod vedením maminky paní Anny Szotkowské a chlapci zatančili tanec mušketýrů. S přípravou dětem pomohly paní učitelky ze školy a školky.

Po té následovalo pásmo Hašlerových písniček ze staré Prahy, které zpíval a doprovázel hrou na kytaru pan Karel Šerý, bývalý člen orchestru opery ND v Praze. Písně prokládal mluveným slovem o životě Karla Hašlerka. Součástí programu byla i prodejní výstava výrobků z patchworku paní Dáši a paní Evy Paulusových z Havlíčkova Brodu. Zastupitelé obce nezapomněli ani na občerstvení a sami ženám zákusky s kávou či čajem roznášeli.
/Lenka Hyršová/