Vítání nového občánka v Rozsochatci

 

V neděli 18. listopadu odpoledne se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti slavnostní uvítání nového občánka Rozsochatce. Ze tří dětí narozených v druhé polovině roku 2012, se malé slavnosti zúčastnila pouze rodina Leontiny Janovské, ale dárek od obce obdrží všichni tři noví občánci. Malou Leontinku mezi občany obce přivítal pan starost Václav Havelka za asistence hospodářky obce, paní Dany Šrámkové. Kulturním vystoupením slavnost zpestřili i žáci místní základní školy za hudebního doprovodu paní učitelky Marty Půžové. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a předání vkladového listu v hodnotě 3000,-Kč s plyšovou hračkou Leontince a maminka dostala kytičku. Rodiče na památku na dnešní den též obdrží CD nosič s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/