V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky

Na nedělní odpoledne 17. dubna připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občánků. Mezi občany obce se zapsaly dvě děvčátka Eliška Špilková a Apolena Pešková a jeden chlapec Vít Polanský. K dětem, rodičům a jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce pan Jaroslav Krédl. Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Krédlové. Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy obce. Děti předaly maminkám kytičky a Pamětní list a vklad na Era první konto v hodnotě 3000,-Kč s hračkou, které věnovalo obecní zastupitelstvo. Na závěr proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdržela od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/