Poděkování ženám v Rozsochatci

V podvečer dne 17.4.09 uspořádalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci v obecním domě program pro členky ZO ČSŽ i ostatní ochotné ženy z obce, které v roce 2008 různými způsoby pomáhaly na kulturních akcích pro spoluobčany. Ať už se jednalo o napečení cukroví, příprava akcí, úklid po nich a další pomoc. Všem ženám jménem obecního zastupitelstva tímto poděkoval pan starosta Václav Havelka.

Na setkání se ženami byla první částí programu ukázka dovedností studentů Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Studenti předvedli přípravu studené kuchyně, barmanské umění a šikovnost při vyřezávání dekorací z ovoce a zeleniny. Součástí byla i ochutnávka všech výrobků, které natolik lahodili oku, že je bylo až škoda sníst. Také předvedli slavnostní balení dárků. Na pozvánce, kterou každá žena obdržela, byla zveřejněna možnost balení a proto kdo měl zájem mohl si nechat zabalit i vlastní donesený dárek pro své blízké. Druhou část programu si připravili zastupitelé obce, kdy ženám promítli video z oslav 725.let od první písemné zmínky o obci a srazu rodáků, které proběhly v září 2008.

Ženy se sešly v hojném počtu a přítomní zastupitelé se vzorně starali, aby se jim setkání líbilo. Myslím,že si i odnesly mnoho inspirace na zpestření stolování, či na nápadité vylepšení dárků.

/Lenka Hyršová/