Prezentace v celostátním kole Oranžové stuhy 2012

 

Ve čtvrtek 16. srpna v ranních hodinách navštívila obec Rozsochatec šestičlenná hodnotitelská komise Oranžové stuhy České republiky 2012 v rámci soutěže Vesnice roku 2012. Předmětem hodnocení byla spolupráce obce a zemědělských subjektů, zemědělských a lesnických podniků a místních organizací z resortu zemědělství, jako jsou myslivci, včelaři, rybáři. Hodnotil se jejich podíl na zaměstnanosti v obci, péči o veřejná prostranství a krajinu, společenské projekty, místní produkty, nezemědělské aktivity a mnoho dalšího.

Zastupitelé obce spolu s mládeží museli během dvou hodin odprezentovat vše, čím se Rozsochatec chtěl v soutěži pochlubit. Majitelka zámku paní Jitka Greifová vyšla obci vstříc a zapůjčila k této příležitosti prostory v zámku. Vzhledem k mnohým úpravám a opravám se nemohla akce uskutečnit v obecním domě. Komisi byla promítnuta videoprojekce, představeny regionální produkty, prohlédnout si mohli též kroniky a nahlédnout do fotopříloh, které se vztahují k tématice. Následovala projížďka po obci a návštěva ve Statku Lesolg a u soukromého zemědělce pana Jiřího Šemíka. Svoji práci uměleckého kováře též názorně předvedl jeho syn Marek Šemík ve své skromné dílně. Na závěr se komise projela připravenými kočáry, taženými koňmi. Do úprav obce a příprav prezentace se zapojilo mnoho občanů, aby obec co nejlépe reprezentovala Kraj Vysočina v celostátním měřítku. Na výsledek budou všichni netrpělivě čekat, vyhlášení proběhne 24. září v Praze.

//Lenka Hyršová/