16. 5. 2009 Pouť ke cti sv.Jana Nepomuckého v Rozsochatci.

V sobotu 16.5.09 se sešlo přes 60 občanů místních i z blízkého okolí v 11.00 ke společnému prožití mše svaté v Rozsochatci. Tato mše se měla konat stejně jako v loňském roce na hrázi "Zámeckého" rybníka, letos u zvoničky, která stojí naproti budově obecního úřadu. Ovšem počasí nebylo příznivé, proto se slavnost přesunula do sálu obecního domu jelikož v Rozsochatci není žádný kostel či kaplička.

V roce 2008 byla právě Pouť ke cti sv.Jana Nepomuckého zahajovací kulturní akcí k oslavám 725.výročí od první písemné zmínky o naší obci a konala se u patrona našich vod a občanů, u sochy sv.Jana Nepomuckého. Bohužel nedlouho po té, koncem měsíce června se nad obcí přehnala vichřice a vyvrátila dvě vzrostlé lípy v blízkosti sochy a ty ji při svém pádu rozbily. Nepodařilo se zajistit dvousettisícovou částku, která byla odhadnuta na opravu akreditovaným restaurátorem a tím již nikdy nebude socha patrona zapsána mezi kulturní památky. Opraven však bude za nižší částku a vrátí se na své místo na hrázi "Zámeckého" rybníka.

Uctívání sv.Jana Nepomuckého je nerozlučně spjato s českým barokním uměním. Takzvané svatojánské sochy jsou typické pro českou krajinu a najdeme je nejen v blízkosti vod,ale i jinde. Tyto sochy jsou většinou v různých obměnách vypodobněny podle vzoru Brokofa, tedy postavou kněze v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami kolem ní, v ruce drží kříž (též náš patron ho měl), případně palmovou ratolest. V našem okolí byl Jan Nepomucký ctěn již v době před jeho svatořečením, proto naše socha pochází již z roku 1714. V těchto dnech si připomínáme 280. výročí svatořečení Jana Nepomuckého, což znamená, že k němu došlo v roce 1729, přesně 19.3.1729 v lateránské basilice v Římě.

Mši svatou v Rozsochatci celebroval P. Rudolf Zahálka. Ve svém kázání zdůraznil sílu duchovní víry v životních cestách lidí. V závěru vyjádřil přání, abychom se zde opět všichni sešli při příští Pouť ke cti sv.Jana Nepomuckéhoi. Každý při odchodu obdržel obrázek sv.Jana Nepomuckého jako upomínku na dnešní slavnost a poutní perníček či koláček. Budeme doufat, že v příštím roce se již slavnost uskuteční opět u opravené sochy patrona naší obce sv.Jana Nepomuckého.

/Lenka Hyršová/