16. 10. 2010 Hubertova jízda

V sobotu 16.10.2010 se konal čtvrtý ročník Hubertovy jízdy v Rozsochatci. I v letošním roce slavnost pořádal Statek Lesolg s.r.o.Rozsochatec. Tato tradice se stává stále oblíbenější o čemž svědčí i rekordní počet jezdců, kterých se sešlo 34 místních i z okolí. Diváky i jezdce přivítal pan Zdeněk Fárka, též všechny seznámil s podrobnostmi trasy. Jezdce a jejich koně představila paní MUDr.Melounová. Slavnostní zahájení doprovodili trubači skladbami na lesní rohy a po té již mohli jezdci vyjet.

Trasa vedla přes Jahodov, Vlachov, Kojetín, Ronovec a zpět. U zříceniny hradu Ronovec bylo připraveno občerstvení. Jízda byla zakončena v odpoledních hodinách závodem. Jezdce na trase doprovázela doprovodná vozidla, letos obohacená i o dva kočáry tažené koňmi. Celá Hubertova jízda byla na závěr zhodnocena a proveden tzv.soud s provinilci v místím hostinci.
/Lenka Hyršová/