15. 5. 2010 Přepadení německého vojenského transportu

Sdružení přátel železnice v Chotěboři a Veterán klub Úsobí, za podpory města Chotěboře, obce Rozsochatec, ČD Cargo a.s., Chládek a Tintěra Havl.Brod a.s. a občanského sdružení Posázavský Pacifik, pořádali v Rozsochatci u příležitosti 65.výročí konce druhé světové války, již tradiční akci přepadení vojenského transportu. Konala se v sobotu 15.5.2010. Tentokrát se jednalo o rekonstrukci událostí z konce druhé světové války, která vycházela ze skutečných událostí popsaných v kronice obce Rozsochatec. Doplněna byla jízdami historických motoráčků z Chotěboře ve 13.55 a 14.50, kterými bylo možné na představení přijet, vzhledem k omezenému poč

tu parkovacích míst na nádraží v Rozsochatci. Stejný způsob dopravy byl připraven i pro zpáteční cestu do Chotěboře a po té i do Havlíčkova Brodu. Zájemci o akci z Havlíčkova Brodu přijeli pravidelným spojem.

Představení zahájili účinkující v 15.00, vystupovali v dobových kostýmech a používali historickou vojenskou a železniční techniku, vše doplněné pyrotechnickými efekty. Každý výstup byl předem popsán vypravěčkou. Diváci vystoupení odměnili potleskem a následovala prohlídka techniky z blízka, což nejvíce zaujalo děti, mnohé si odnesly na památku prázdné nábojnice nebo se s herci vyfotily.

Vstupné 50,- Kč za osobu, opravňovalo i k bezplatné jízdě motoráčkem. Na akci se přijelo podívat velké množství diváků, které neodradilo ani chladné počasí.
/Lenka Hyršová/