15. 5. 2010 Poutní slavnost ke cti sv.Jana Nepomuckého v Rozsochatci

Již po třetí se v sobotu 15.5.2010 sešli věřící v Rozsochatci na poutní slavnosti ke cti sv.Jana Nepomuckého. I v letošním roce se konala v sále obecního domu. Důvodem nebyla pouze nepřízeň počasí, ale též stále nenajdeme na hrázi Zámeckého rybníku patrona obce sv.Jana Nepomuckého. Jeho sochu v roce 2008 krátce po první poutní slavnosti poničila vichřice. Ovšem symbolicky, právě před letošní slavností, obdrželi na obecním úřadě schvalovací dopis o poskytnutí grantu na její opravu. Jedná se o grantový program ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů. Ze 139 žádostí bylo vyhověno 20, mezi nimi byla i ta na opravu poškozené sochy sv.Jana Nepomuckého. Hodnotící komise se rozhodla podpořit tento projekt částkou 49.250,-Kč, což činí polovinu částky, která bude na opravu vynaložena. Opravu nebude provádět akreditovaný restaurátor, proto nebude ani zapsána mezi historické památky. Můžeme se však těšit, že již příští rok se bude slavnost konat opět u patrona obce, který neodmyslitelně na hráz Zámeckého rybníku v Rozsochatci patří.

Letošní mši svatou celebroval P.Rudolf Zahálka. I tentokrát se sešlo na slavnosti téměř 60 věřících. Po ukončení mše každý obdržel poutní pečivo a ženy dodatečnou pozornost ke Dni matek.
/Lenka Hyršová/