Poutní slavnost

 

Druhá květnová sobota roku 2011 se v Rozsochatci stala i přes proměnlivé počasí slavnostním dnem. Byl zahájen v 10.00 mší svatou, kterou v sále obecního domu celebroval P. Rudolf Zahálka při tradiční Poutní slavnosti, své kázání věnoval životu a odkazu sv.Jana Nepomuckého. Po mši následoval průvod na hráz Zámeckého rybníku, kde byla slavnostně opět vysvěcena zrekonstruovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Pan starosta Václav Havelka po slavnostním vysvěcení pronesl též krátkou děkovnou řeč, přítomným i všem, kteří pomohli s navrácením sochy na své místo na hrázi Zámeckého rybníku.

Opravy zbytků sochy poničené vichřicí v červnu 2008, se ujal pan Petr Bárta z Dolní Krupé, na hráz patrona vod a občanů Rozsochatce vrátil 29.4.2011 s pomocí ZD Dolní Krupá a okolí sochy upravily členky ZO ČSŽ. Obecním zastupitelům se podařilo v roce 2010 získat grant z programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů, vyhlášený nadací VIA a ČSOB a.s. V rámci tohoto grantu se též uskutečnila 12. března 2011 beseda s promítáním filmu režiséra Otakára Maria Schmidta "Nejznámější Čech - Jan Nepomucký". V průběhu besedy byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma "Jan Nepomucký - patron při pohromách a povodních", která byla po sobotní slavnosti vyhodnocena v přísálí obecního domu. Na prvních třech místech se umístili: 1.místo-N. Eisenvortová, 2.místo-M.Piskačová a 3.místo-S.Líbalová. Výherci získali velkou stavebnici LEGO, ale i pro ostatní soutěžící byly připraveny malé stavebnice a pastelky. Všichni ocenění se však nesešli, proto jim ceny budou předány v zastoupení nebo v základní škole. Následovalo drobné občerstvení, kde nechyběly ani koláčky a poutní obrázky.
/Lenka Hyršová/