Kácení máje

Tuto kulturní akci se bohužel pokusil zkazit neznámý lapka, který v období mezi stavěním a kácením máje,májku skácel a odcizil opentlený věnec. "Uřízl" si však jen ostudu v neznalosti tradic, kdy ke skácení konkurencí může dojít pouze první a poslední den, kdy májka zdobí obec, v té době se také poctivě hlídá místními mládenci. Proto byla dodatečně májka znovu postavena, aby občané nepřišli o pěknou kulturní akci. Pod májkou zatančily děti z tanečního kroužku "Berušky", který pracuje v místní základní škole. Ochotníci ze spolku "Za minutu dvanáct" též sehráli tradiční výstup o kácení a následné dražbě májky. Májka byla vydražena za 750,- panem Jaroslavem Holubcem st. .Pak následovala volná zábava s občerstvením a k tanci i poslechu všem přítomným hrála kapela Kalíšci.
/Lenka Hyršová/