Požehnání nové zvonici

 

V Rozsochatci stávala zvonička dlouhá léta, přesné datum postavení však není známo. Jak je uvedeno v obecní kronice, zvoník zvoněním oznamoval čas k patřičným modlitbám. Od nepaměti tuto službu poskytovali občané z čp. 18, na posledy to byli Josef a Marie Horákovi. Zvonili ráno, v poledne a večer klekání. V roce 1967 přestal pan Horák zvonit a nikdo jiný se k tomuto poslání nenašel. Pouze při úmrtí zvonil pan Josef Piskač nebo paní Zdena Křivská. V červnu 2005 symbolicky obnovila zvonění paní Marie Zadinová s dětmi a každou neděli zvoní poledne a na poslední cestě občanům Rozsochatce umíráček. Zvonička nejprve stávala na kopečku proti čp. 22, při opravě pak byla přesunuta na hráz rybníka, proti budově tehdejšího MNV. Ale i tato zvonička již dosloužila a byla 11. května 2013 stržena. Byl na ní čitelný letopočet 1918. Na zhotovení nové zvoničky se nejvíce podílel pan Petr Zadina nejst., nové kování vyrobil umělecký kovář Marek Šemík, oplechování Jan Šemík a dřevo dodal pan Jaroslav Halák ml. Při strhávání staré zvoničky a usazování nové pomáhali i někteří členové obecního zastupitelstva. Práce všech byla završena malou slavností, která se konala 13. července v odpoledních hodinách, kdy nejprve proběhla mše svatá v kostele sv. Víta v Dolní Krupé s pomocným biskupem Josefem Kajnekem. Po mši se většina přesunula do Rozsochatce, aby se zúčastnili spolu s místními občany požehnání nové zvonici. Požehnání vykonal otec biskup s panem farářem P. Rudolfem Zahálkou. Po společné modlitbě, byli přítomní pozváni do velké zasedací místnosti obecního úřadu na malé občerstvení.

/Lenka Hyršová/