Poděkování ženám v Rozsochatci

 

Na nedělní odpoledne 13. dubna pozvali zastupitelé obce do sálu obecního domu všechny místní ženy a dívky. Uspořádali pro ně malé posezení, aby jim poděkovali za celoroční pomoc a podporu při obecních akcích. Sešly ze zde sice jen asi čtyři desítky žen, ale program je jistě všechny potěšil. Nejprve pan starosta obce Václav Havelka přítomné přivítal, po té předal slovo paní hospodářce obce Daně Šrámkové, která řekla několik slov k promítání dokumentu ze série "Naše tradice", jehož část spojená s tradicí Vynášení zimy, v naší obci natáčela Česká televize v loňském roce. Tento díl byl odvysílán před týdnem na Čt 2. Zároveň poděkovala všem, kteří při natáčení vyšli ochotně vstříc paní režisérce Markétě Nešlehové v plnění jejího režisérského záměru. V dokumentu si zahrály i místní děti. Po promítání zastupitelé obce ženám roznesli sladké pohoštění ke kávě. V druhé části posezení vystoupila děvčata z akordeonového souboru "Pohoda" ze ZUŠ v Havlíčkově Brodě pod vedením paní učitelky Ivany Laštovičkové. Během vystoupení se střídalo akordeonové duo ve složení Žaneta Švecová a Markéta Laštovičková a velmi šikovná, teprve devítiletá Míša Šrámková. Při některých písničkách si ženy s nimi notovaly, při závěrečné skladbě pak procházely dívky mezi stoly a odměnou jim byl velký potlesk a paní učitelka obdržela kytičku. Zastupitelé obce pro ženy připravili příjemné přátelské posezení.

/Lenka Hyršová/