12. 3. 2011 Nejznámější Čech - Jan Nepomucký

V sobotu v podvečer 12. března 2011 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Rozsochatci uskutečnilo promítání filmu režiséra Otakára Maria Schmidta "Nejznámější Čech - Jan Nepomucký". Po hodinové videoprojekci následovala beseda o postavě sv. Jana Nepomuckého s Mgr. Petrem Hájkem. Obecním zastupitelům obce Rozsochatec se podařilo v roce 2010 získat grant z programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů, vyhlášený nadací VIA a ČSOB a.s. Tento grant bude použit na opravu poškozené sochy patrona vod, který stával do letní vichřice v roce 2008 na hrázi "Zámeckého" rybníku v Rozsochatci, uhradí 49.250,- Kč, což je polovina nákladů na opravu.

Grant je doplněn i některými, doprovodnými akcemi. Jednou z nich bylo i dnešní promítání filmu s následnou besedou. Dále byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma "Jan Nepomucký - patron při přírodních pohromách a povodních", děti se na svých obrázcích mohou inspirovat dnešním filmem, ale i tématy vztahujícími se k tradičním umístěním soch sv. J. Nepomuckého na mostech, březích vod, u mlýnů. Svoje práce mohou odevzdat soutěžící nejpozději do 30. dubna 2011 v kanceláři OÚ v Rozsochatci. Vyhlášení výsledků a výstava prací proběhne při Poutní slavnosti 14. května 2011, kdy bude opravená socha opět umístěna na své místo na hrázi rybníka a bude slavnostně vysvěcena. První tři výherci získají stavebnice LEGO. Tato slavnost bude vyvrcholením celého programu.
/Lenka Hyršová/

/Lenka Hyršová/