Důležité zákony a odkazy

Na této stránce se necházejí zákony, jež obec využívá při svém rozhodování. Kromě zákonu a vládních nařízení se obec řídí ješte obecně závaznými vyhláškami.

  • 80/1920 Sb. - o pamětních knihách obecních - prohlédnout [PDF 51,1kB]
  • 1/1993 Sb. - Ústava České republiky - prohlédnout [PDF 143kB]
  • 364/1999 Sb. - NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se upravuje součinnost orgánu státní správy s obcemi
    prohlédnout [PDF 94kB]
  • 37/2003 Sb. - NAŘÍZENÍ VLÁDY o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
    prohlédnout [PDF 100,3kB]

Další zákony a jiné právní předpisy lze nalézt na stránkách
Ministerstva vnitra České republiky nebo na portálu veřejné zprávy .

Odkazy na instituce