Uzavření kanceláře obecního úřadu - změna

Z důvodu mimořádných opatření bude kancelář Obecního úřadu v Rozsochatci od 20. 4. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena.

Pro naléhavé úřední záležitosti bude otevřeno v pondělí od:
7.00 do 17.00 hodin a ve středu od 7,00 do 17.00 hodin.

V případě potřeby je možné komunikovat telefonicky, nebo elektronicky.

  • pevná linka 569628113
  • mobil starosta obce pana Dušana Svobody 725 101 182
  • obec@rozsochatec.cz
  • starosta@rozsochatec.cz

Ze stejného důvodu nelze provádět úhrady v hotovosti. Platby je možné hradit bezhotovostním způsobem, převodem na
bankovní účet obce č. 209469707/0300

  • VS u poplatku za komunální odpad je 20XXX (číslo popisné nemovitosti)
  • VS u místního poplatku za psa je 201XXX (číslo popisné nemovitosti).