Tříkrálová sbírka

Koledníci s Tříkrálovou sbírkou navštíví domácnosti v sobotu 6.1. v odpoledních hodinách.