Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané,
v tříkrálové sbírce, která v naší obci proběhla, se vybralo:
36 417 Kč
Všem, kteří na pomoc potřebným a lidem v nouzi přispěli, moc děkujeme!