Tříkrálová sbírka

Hledáme dobrovolníky starší 18-ti let jako vedoucí skupinek koledníků při Tříkrálové sbírce.Přihlášky v kanceláři obecního úřadu .OU