Tříkrálová sbírka 2020

Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce.
V obci Rozsochatec a místní části Jahodov se vybralo:

23 610 Kč

„My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka“

Děkujeme koledníkům i štědrým dárcům.