Tříkrálová sbírka 2019

Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce. V obci Rozsochatec a místní části Jahodov se vybralo:

24 019 Kč

„My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka“

Děkujeme koledníkům i štědrým dárcům.