Strategický rozvojový dokument

Vážení spoluobčané,

V těchto dnech se Vám dostává do rukou dotazník, kde bychom Vás rádi přizvali k vytváření strategické koncepce rozvoje naší obce.

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci spočívající ve vyplnění „Dotazníku pro obyvatele obce“. V obálce najdete jeden výtisk uvedeného dotazníku,pokud by svůj názor chtělo vyjádřit víc členů Vaší rodiny najdete na webových stránkách tiskopis, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do sběrné přepravky v budově obecního úřadu, nebo do poštovní schránky umístěné na budově obecního úřadu do 04.12.2015. Vaše informace a názory budou použity pouze pro potřeby obce Rozsochatec a zpracování strategického rozvojového dokumentu.

Předem děkuji za spolupráci
Krédl Jaroslav, starosta obce

Dotazníky ke stažení: