Spuštění nových webových stránek obce

Nové internetové stránky naší obce byly spuštěny 25.8.2016. Kromě modernějšího vzhledu přináší i řadu dalších novinek. Design stránek je responzivní, což znamená, že obsah se přizpůsobuje velikosti displeje a díky tomu je lépe čitelný v dnes již stále rozšířenějších mobilních zařízeních jako jsou tablety a mobilní telefony.

Velká změna se dotkla způsobu navigace. Menu je rozděleno do tří hlavních kategorií:

  • ÚŘAD A SAMOSPRÁVA
  • OBEC ROZSOCHATEC
  • ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Hlavní je kategorie ÚŘAD A SAMOSPRÁVA, kde najdete důležité a povinně zveřejňované informace týkající se samosprávy obce. Na nové stránky obec získala dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Informační a komunikační technologie 2016“, podprogram „Webové stránky“.