Setkání se ženami

Zastupitelé Obce Rozsochatec zvou všechny ženy, dívky, babičky, maminky na kávu, zákusek a příjemné posezení

31. 3. 2019 od 14.00 hod. v sále obecního domu.

S kulturním programem vystoupí děti ze základní a mateřské školy, k dobré zábavě přispěje i  kapela Kocábka. Těšíme se na příjemné setkání.