Santini a svět jeho architektury (1723–2023)

Výstava „Santini a svět jeho architektury (1723–2023)“ je věnována výjimečnému baroknímu architektovi, tvůrci ve stylu tzv. barokní gotiky, od jehož smrti 7. prosince 2023 uplynulo 300 let. 

V expozici je mj. pojednáno o santiniovských reáliích světa umění, tematicky souvisejících i s obcí Rozsochatec.

  • 7. 12. 2023 - 5. 1. 2025
  • Národní technické muzeum