Rozsvěcení vánočního stromu

  • 27. 11. 2021 od 17.00 hod
  • u Obecního úřadu v Rozsochatec

Na jednotlivé osoby účastnící se dané akce se  vztahuje povinnost  použít  ochranné prostředky k zakrytí  dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen "respirátor"), s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Dále pak dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru.