Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 - Tisková zpráva

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.