Přistavení kontejneru na velkoobjemný odpad

K autobusové zastávce U hřiště byl přistaven kontejner na velkoobjemný odpad. Po vyvezení bude umístěn u staré hasičské zbrojnice, potom v Jahodově.