Přistavení kontejneru na velkoobjemný odpad

Před budovu obecního úřadu byl přistaven kontejner na velkobjemný odpad. Po naplnění bude přemístěn k autobusové  čekárně u fotbalového hřiště, potom ke staré požární zbrojnici u ZŠ a do Jahodova.