Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 19. 3. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.