ZO ČSŽ v Rozsochatci pořádá

Řemeslnický jarmark

Kdy: 26. října 2013

Kde: v sále a přísálí místního hostince od 14.00 hod. do 16.30 hod.

Program: Prodejci budou nabízet -keramiku(L.Sedláková),bižuterii, pedig, výrobky z pleteného papíru,textilní zboží...Též bude opět vystavovat své obrazy Michal Kocourek,jsou tvořené technikou AIRBRUSH. Pro děti bude překvapením malování na obličej (1obličej/50,-).

Srdečně všechny zveme! ZO ČSŽ v Rozsochatci