Pozvánka

na slavnostní otevření nové posklizňové linky v ZS Horní Krupá a.s.