Poutní mše svatá k Svatému Janu Nepomuckému

V sobotu 4. května 2019 od 10,00 hodin se v sále obecního domu.