PF 2019

Na závěr roku bychom chtěli poděkovat paní hospodářce a všem zastupitelům, jak z minulého, tak i z nového zastupitelstva, kteří se podíleli a podílejí na veškeré práci v naší obci. Dále si zaslouží poděkování paní řiditelka naší  školy, společně s ostatními ženami, které se podílejí na veškerém chodu naší ZŠ a MŠ. Také bychom rádi poděkovali naší kronikářce, která se stará o historii naší obce. Nesmíme zapomenout na spolky v naší obci, které naši obec reprezentují. Velké poděkování patří i ostatním občanům naší obce, kteří přispěli nápadem i prací pro obec.

Dovolte nám proto, Vážení spoluobčané, abychom Vám popřáli krásné, veselé svátky vánoční, plné lásky, pohody a splněných přání. Zároveň Vám do nového roku přejeme našim jménem i jménem celého zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Svoboda Dušan, starosta Obce Rozsochatec
Dobrovolný Jakub, místostarosta Obce Rozsochatec