Okrsková soutěž v požárním sportu

18.5.2019 od 11.00 hod. fotbalové hřiště.
Kategorie : muži, muži starší, ženy.

Přijďte povzbudit naše soutěžící družstva.