Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

v odkaze níže naleznete informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny.

V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022)

Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých budeme shromažďovat užitečné i aktuální informace. Pokud máte možnost tento odkaz zveřejnit na svých www stránkách, velice nám to pomůže, stejně jako sdílení informací o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU).