Kontejner na bioodpad

Velký kontejner na bioodpad umístěný u  hřiště byl dočasně odstraněn. Po úpravách povrchu bude přistavěn jiný kontejner na bioodpad,

kde se bude uskladňovat pouze tráva a odpad rostlinného původu. Přesné informace budou včas zveřejněny. Prosíme proto, aby zatím  nebyl

 bioodpad na uvedeném místě skladován.