Informovat o aktuálním dění v Nemocnici Havlíčkův Brod

dovoluji si Vás informovat o aktuálním dění v Nemocnici Havlíčkův Brod  www.onhb.cz v rámci epidemiologické situace. Aktuálně naše nemocnice již spustila operativu i ambulantní provoz. Do poloviny června je možný vstup do hlavní lůžkové budovy pouze přes třídící  triážový stan.

Návštěvy v nemocnici jsou umožněny od 25.5.2020 u pacientů, kteří jsou hospitalizováni více než 5 dnů. Vzhledem k ochraně nejrizikovějších kategorií pacientů vždy po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem. Návštěvy se může účastnit pouze jedna osoba.  V případě objektivní nutnosti doprovodu maximálně dvě osoby. Doba návštěvy je stanovena na cca 30 min s ohledem na návštěvy ostatních pacientů. U pacientů, kde není dobrá prognóza, je možná návštěva i mimo stanovené pravidlo.

Jiný režim platí na gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení, kde jsou návštěvy denně od 14:00 do 16:00 hod. pouze 1 osoba, po max. dobu 1 hod., NUTNÉ se hlásit na sesterně a odevzdat čestné prohlášení.

Každý, kdo se chystá na lůžkové oddělení naší nemocnice, musí vyplnit triážový dotazník čestné prohlášení a musí mít aktuálně naměřenou teplotu nižší než 37 °C. Samozřejmostí je používání roušek, dodržování doporučené vzdálenosti i zvýšená hygiena.

Každý by měl zvážit, zda opravdu musí za příbuzným nebo známým do nemocnice jít. Riziko, že se nákaza COVID-19 do zařízení zavleče, s každým příchozím roste. Stále platí, že v případě prokázané pozitivity některé návštěvy, by se zdravotnické týmy musely odebrat do karantény, což by provoz nemocnice značně zkomplikovalo.

Stále nabízíme možnost testování na COVID-19 pro samoplátce v odběrovém stanu na parkovišti v Rozkošské ulici Havlíčkův Brod - více na webových stránkách nemocnice - http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1870