Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.