ANKETA – domácí kompostéry

Obec Rozsochatec dlouhodobě uvažuje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval další využití ve prospěch přírody i občanů. Zvažujeme proto podat žádost o dotaci na nákup domácích kompostérů a jejich zapůjčení zdarma občanům.

Aby mohla být žádost o dotaci na pořízení kompostérů zpracována je zapotřebí zjistit pomocí této ankety zájem občanů.  Vyplněný dotazník můžete doručit na obecní úřad (stačí vhodit do poštovní schránky na budově), nebo elektronicky e-mailem