Digitalizace kronik

V roce 2016 proběhla digitalizace prvních dvou dochovaných kronik naší obce. Nyní máte možnost do kronik on-line nahlédnout.

Zobrazit kroniky