Dětský karneval

Pozvánku naleznete zde. Na webových stránkách ZO ČSŽ byly přidány též další pozvánky na akce.