Čistá Vysočina

 

 Již po deváté vyhlásil Kraj Vysočina na jaře akci s názvem "Čistá Vysočina". Tato očistná akce probíhá ve dnech od 10. do 23. dubna 2017.

 

   V Rozsochatci se přihlásili na čtvrtek 13. dubna na úklid obce, stejně jako v minulých letech, mladí hasiči s členkami Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů. Příští týden se přidá také základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     

 

   Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy i zametaly u obecního úřadu a obecního domu, či plely plevel na dětských hřištích, hrabaly rovněž lupení a starou trávu ve středu obce a u domu pro seniory. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Nežli se všichni rozešli po vykonané práci, rozdaly členky ČSŽ dětem sladkou odměnu a pitíčka. V příštím týdnu sesbírají žáci základní školy odpadky podél komunikace ke Kojetínu a Jahodovu a myslivecké sdružení si vezme na starosti okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

 

(Lenka Hyršová)