BIOODPAD

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Přečtěte si, co do kontejneru patří a co ne.