18. 3. 2023 Vynášení zimy

ZO ČSŽ, ZŠ a MŠ v Rozsochatci Vás zvou na

Vynášení zimy
18. 3. 2023, 10.00 hod.

Průvod půjde v 10.00 hod. od obecního úřadu k potoku za obcí a zpět.
V průběhu akce bude pořizována fotodokumentace.