Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Rozsochatec

veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskuteční dne 14. 5. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochatec.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání bylo provedeno dne 27. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Návrh závěrečného účtu 2018: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod, sídlo organizace 582 72 Rozsochatec č.p. 54 - příspěvková organizace.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

příjmy, výdaje, financování, majetek, zúčtovací vztahy, účty a fondy, transféry

Informace

informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019, závěrečném účtu za rok 2018 a výhledu na roky 2020-2021