Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Opatřením obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Oprava povrchu vozovky na silnici č. II/344 mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec.