Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Návrh rozpočtu Obce Rozsochatec

návrh rozpočtu Obce Rozsochatec na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rozsochatec na roky 2020 – 2021.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rozsochatec na rok 2020

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rozsochatec na rok 2020, a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rozsochatec na roky 2020 – 2021.

Záměr pronajmout majetek

Část pozemku č. parc. 601 – ostatní plocha v k. ú. Rozsochatec o rozměrech cca 20x1 m

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Zápis ze zasedání DSO

Schválený závěrečný účet a protokol o schválení závěrky DSO.

Informace

informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019, závěrečném účtu za rok 2018 a výhledu na roky 2020-2021