Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České  republiky.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.