Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Veřejná vyhláška

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce Rozsochatec za rok 2019

Zpráva o přezkumu hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání hospodření za rok 2019.

Návrh závěrečného účtu 2019

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Základní škola a mateřská škola Rozsochatec.

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019