Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Jihlava, Pávov, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 31. 10. 2018 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č.2 územního plánu Rozsochatec.

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Rozsochatec.