Aktuality

Setkání se ženami

Zastupitelé Obce Rozsochatec zvou všechny ženy, dívky, babičky, maminky na kávu, zákusek a příjemné posezení 31. 3. 2019 od 14.00 hod. v sále obecního domu.

Nabízíme k prodeji komunální techniku

VARI Honda + návěs a sněžný pluh. Cena - nejvyšší nabídka. Prohlídka dne 15. 3. od 17:30-18:00 hod - stará hasičárna. 

Výběrové řízení

Česká pošta vyhlásila výběrové řízeni na pozici klientského pracovníka pošty Rozsochatec. Požadavek maturita, informace u vedoucího pošty tel. 954350271.

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 19. 3. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Maškarní ples

Na druhý březnový víkend připravili členové TJ SOKOL v Rozsochatci tradiční maškarní ples pro dospělé. 

Dětský karneval.

 V neděli 24. února v sále obecního domu v Rozsochatci, jako každý rok uspořádaly členky Svazu žen za pomoci sponzorů, pro děti místní, i z širokého okolí oblíbený dětský karneval.