Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 14. 08. 2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce.

Oznámení

Oznámení o změně jména JUDr. Bílkové z důvodu sňatku.

Hospodaření VAK Havlíčkův Brod

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.