Archiv dokumentů

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a mítě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky.