Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018, které se bude konat dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr prodat nemovitý majetek

Pozemek č. parc. st.141/2 o rozměrech 52 m2 v k.ú. Rozsochatec.

Záměr pronajmout majetek

Nebytové prostory v budově obecního domu č.p. 19 - pohostinství.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Jihlava, Pávov, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 31. 10. 2018 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.