Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Valná hromada Honebního společenstva

Honební starosta Honebního společenstva Rozsochatec-Čachotín, svolává Valnou hromadu na den 14. února 2019.

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 19.12.2018 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 19.12.2018  od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018

Vyhláška obce č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce: část pozemku o rozměrech cca 20 m2 č. parc. 1891/1 v k.ú. Rozsochatec.